Zarządzenie Nr 261/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: „Usługa wykonania projektu oraz wydruku kalendarza ściennego na rok 2014 dla Urzędu Gminy Mielnik”.

     Na podstawie art. 4  ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Usługa wykonania projektu oraz wydruku kalendarza ściennego na rok 2014 dla Urzędu Gminy Mielnik”zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Marta Koroluk- sekretarz zespołu roboczego,
3) Justyna Barwiejuk - członek zespołu roboczego.,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 261/13 (PDF, 98,16 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 261/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: „Usługa wykonania ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-11-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-11-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-11-04