Zarządzenie Nr 262/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji do wyceny pojemników na odpady komunalne stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do wyceny pojemników na odpady komunalne, w składzie:

1. Marta Patrycja Koroluk- przewodniczący komisji
2. Alina Szpakowska- członek komisji
3. Katarzyna Bajena- członek komisji

§ 2. Do zadań Komisji należy ustalenie aktualnej wartości zbywczej pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, stanowiących własność Gminy Mielnik.

§ 3. Z przeprowadzonych prac Komisja sporządzi protokół i przedstawi do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 262/13 (PDF, 93,96 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 262/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do wyceny pojemników na odpady komunalne stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-11-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-11-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-11-12