Zarządzenie Nr 263/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025

     Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014 – 2025 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 263/13 (PDF, 683,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 263/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-11-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-11-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-11-13