Zarządzenie Nr 267/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą;"Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych stanowiących własność Gminy Mielnik".

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.,

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych stanowiących własność Gminy Mielnik", zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1. Dariusz Romaniuk - przewodniczący zespołu roboczego,
2. Marta Patrycja Koroluk - sekretarz zespołu roboczego,
3. Ewa Klimaszewska - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 267/13 (PDF, 98,34 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 267/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą;"Ubezpieczenie ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-11-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-11-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-11-26