Zarządzenie Nr 269/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Gnojno”.

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Gnojno”, w składzie:

1. Dariusz Romaniuk - przewodniczący Komisji przetargowej,
2. Małgorzata J. Szymańska - sekretarz Komisji przetargowej,
3. Ewa Klimaszewska - członek Komisji przetargowej.

§ 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Projekt jest częścią projektu pn.: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie realizowanego w ramach działania V.2 Trasy rowerowe, Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Programu Operacyunego Rozwój Polski Wschodniej.

§ 3. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiazków członków komisji okresla regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzedzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sparwie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 269/13 (PDF, 102,14 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 269/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-03