Zarządzenie Nr 271/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii do celów oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik".

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu pn.: " Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii do celów oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik", w nastepującym składzie:

1. Agnieszka Koc- przewodniczący Komisji przetargowej,
2. Dariusz Romaniuk - sekretarz Komisji przetargowej,
3. Ewa Klimaszewska - członek Komisji przetargowej.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 271/13 (PDF, 96,6 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 271/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-03