Zarządzenie Nr 272/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do pól w Mielniku, droga wewnętrzna dz. nr 5467".

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do pól w Mielniku, droga wewnętrzna dz. nr 5467", w następującym składzie:

1. Dariusz Romaniuk - przewodniczący Komisji przeatargowej,
2. Agnieszka Koc - sekretarz Komisji przetargowej,
3. Urszula Gniadek - członek Komisji przetargowej.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiazków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzedzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sparwie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 272/13 (PDF, 95,86 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 272/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do pól w Mielniku ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-04