Zarządzenie Nr 273/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie sprzedaży 11 szt. drzew na pniu z pasa drogi wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku - będących własnością Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645)  Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać sprzedaży 11 szt. drzew na pniu z pasa drogi wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku - będących własnością Gminy Mielnik.

§ 2. Sprzedaż przeprowadzić w formie przetargu ofertowego.

§ 3. Jedynym kryterium przetargu jest cena.

§ 4. Cena wywoławcza wynosi 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100 brutto)

§ 5. Do przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję w składzie:

1. Dariusz Romaniuk - przewodniczący Komisji
2. Marta Patrycja Koroluk - członek Komisji
3. Urszula Gniadek - członek Komisji

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 273/13 (PDF, 97,01 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 273/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży 11 szt. drzew na pniu z pasa drogi wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku - będących własnością Gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-04