Zarządzenie Nr 274/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 grudnia 2013 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Gnojno”.

     Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 269/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Gnojno” dodaje się w § 1 ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Olgierd Koleśnik - członek Komisji przetargowej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 274/13 (PDF, 97,74 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 274/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 grudnia 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-04