Zarządzenie Nr 275/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 grudnia 2013 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do pól w Mielniku, droga wewnętrzna dz. nr 5467".

     Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 907; z późn. zm.) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 272/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4  grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do pól w Mielniku, droga wewnętrzna dz. nr 5467", wprowadza się nastepujące zmiany w §1:

- punkt 3) otrzymuje brzmienie: Justyna Lewkowicz - członek Komisji,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 275/13 (PDF, 96,08 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 275/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-12