Zarządzenie Nr 276/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji  do odbioru i sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu komputerowego ze stanem zgdnym z umową zawartą na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.:"„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”.

     Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2013r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do odbioru i sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu komputerowego ze stanem zgdnym z umową zawartą na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.:"„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”, w następującym składzie:

1) Artur Jaworski - przewodniczący Komisji,
2) Kamil Markiewicz - członek Komisji,
3) Justyna Lewkowicz - członek Komisji.

§ 2. Komisja  pracować będzie w oparciu o:

1) umowę nr ZP-O.272.10.2013 z dnia 05.12.2013r.
2) SIWZ - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”
3) wybraną ofertę Wykonawcy - Firmy ADESCO  Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 28, 20-328 Lublin złożoną w w/w przetargu nieograniczonym.

§ 3. Komisja na podstawie powyższych dokumentów sprawdzi stan faktyczny zestawów komputerowych dostarczonych do siedziby Zamawiajacego przez Wykonawcę - Firmę ADESCO Sp. z o.o.

§ 4. Komisja będzie zbierać się każdorazowo przy kolejnych dostawach zestawów komputerowych.

§ 5. Z każdego posiedzenia Komisja sporządzi protokół określający wyniki przeprowadzanych kontroli zestawów komputerowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 276/13 (PDF, 101,95 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 276/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru i sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu komputerowego ze stanem zgdnym z umową zawartą na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-12