Zarządzenie Nr 277/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 grudnia 2013 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie sprzedaży 11 szt. drzew na pniu pasa drogi wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku - będących własnością Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 273/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4  grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży 11 szt. drzew na pniu pasa drogi wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku - będących własnością Gminy Mielnik, wprowadza się nastepujące zmiany w § 5  :

- ustęp 2 otrzymuje brzmienie: Justyna Lewkowicz -członek Komisji,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 277/13 (PDF, 94,48 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 277/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sprzedaży 11 szt. drzew na pniu pasa drogi wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku - będących własnością Gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-12