Zarządzenie Nr 278/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami "Dostawa środków czystości oraz osprzętu elektrycznego dla Urzędu Gminy Mielnik na rok 2014„(ZP-O.271.29.1.2013), ”Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzedu Gminy Mielnik na rok 2014„ (ZP-O.271.30.1.2013), "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w Urzędzie Gminy Mielnik na rok 2014." (ZP-O.271.31.1.2013)

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami: „Dostawa środków czystości oraz osprzętu elektrycznego dla Urzędu Gminy Mielnik na rok 2014„(ZP-O.271.29.1.2013), ”Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzedu Gminy Mielnik na rok 2014„ (ZP-O.271.30.1.2013), "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w Urzędzie Gminy Mielnik na rok 2014." (ZP-O.271.31.1.2013) zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący Zespołu Roboczego
2) Justyna Lewkowicz - sekretarz Zespołu Roboczego
3) Kamil Markiewicz - członek Zespołu Roboczego

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 278/13 (PDF, 101,77 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 278/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami "Dostawa środków ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-16