Zarządzenie Nr 279/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania zesopłu roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie poniżej 14 000 euro pn. " Usługa drukowania materiałów promocyjnych projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie mielnik”

     Na podstawie art. 4  ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami: "Usługa drukowania materiałów promocyjnych projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie mielnik” zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący Zespołu Roboczego
2) Małgorzata J. Szymańska - sekretarz Zespołu Roboczego
3) Kamil Markiewicz - członek Zespołu Roboczego

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 279/13 (PDF, 98,32 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 279/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zesopłu roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie poniżej 14 000 euro pn. " Usługa drukowania ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-16