Zarządzenie Nr 280/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

     Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594; z późn. zm.), art. 9g ust. 2  w związku z art. 91d pkt. 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674; z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1  marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r., poz. 393) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1) Agnieszka Koc - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2) Małgorzata Lipińska     - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Alicja Sawczuk         - Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku,
4) Jarosław Czeropski         - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
5) Elżbieta Siniakowicz     - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
6) Małgorzata Godebska     - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, powołany na wniosek nauczyciela.

§ 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 280/13 (PDF, 181,17 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 280/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-19