Zarządzenie Nr 281/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013r. poz. 330, zm. poz. 613), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy na dzień 30 grudnia 2013 roku.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Karol Dobrzaniecki  - Przewodniczący
2) Mirosław Kadej - Członek
3) Zbigniew Sawczuk - Członek

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 30 grudnia 2013 roku.

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 281/13 (PDF, 93,66 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 281/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-30