148/17

Zarządzenie Nr 148/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

     Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446; z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 148/17 (PDF, 130,33 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 148/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (zarządzenie bez załącznika)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-02-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-02-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-03