157/17

Zarządzenie Nr 157/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie cofnięcia pełnomocnictw Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mielniku

     Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. Cofam pełnomocnictwa Pani Alicji Sawczuk - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mielniku nadane:

1. dnia 30.08.2004r do dokonywania czynności prawnych a w szczególności do:

a) reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku i wykonywania przez tę jednostkę jej ustawowych zadań:

- przed wszystkimi władzami, urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi;
- przy zawieraniu umów, dokonywaniu rozliczeń finansowych i podejmowaniu innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu.

2. zarządzeniem Nr 126/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik do działania w zakresie:

a) zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Gminy Mielnik w zakresie planu finansowego jednostki,
b) wystawiania w imieniu Gminy Mielnik faktur VAT,
c) wystawiania w imieniu Gminy Mielnik faktur korygujących,
d) wystawiania w imieniu Gminy Mielnik not korygujących,
e) wystawiania w imieniu Gminy Mielnik paragonów fiskalnych,
f) i innych czynności niezbędnych w zakresie prawidłowej centralizacji podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 710, z późn. zm.).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 157/17 (PDF, 98,8 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 157/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictw Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-22