158/17

Zarządzenie Nr 158/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

     Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt. 2 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 22 marca 2017 r. powierzam pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku Panu Damianowi Michałowi Sypek, nauczycielowi tej szkoły do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły zgodnie z art. 36a ust.2 lub 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. Uzasadnienie stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 158/17 (PDF, 178,88 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 158/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku (zarządzenie wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-22