178/17

Zarządzenie Nr 178/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 5/7, obręb Maćkowicze, stanowiącą własność Gminy Mielnik w składzie:

1) Marta Patrycja Koroluk- przewodniczący komisji
2) Urszula Gniadek- członek komisji
3) Katarzyna Bajena- członek komisji

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 178/17 (PDF, 98,01 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 178/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-05-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-05-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-05-19