186/17

Zarządzenie Nr 186/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych podczas wichury w dniu 29 czerwca 2017 roku

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, poz. 1984; z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r poz. 930; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Mielnik , w wyniku wichury w dniu 29 czerwca 2017 roku w składzie:

 1. Pan Tomasz Gorochowicz - Przewodniczący komisji,
 2. Pani Anna Kiczko - członek,
 3. Pani Katarzyna Warszycka- członek,
 4. Pani Marta Zaremba - pracownik socjalny.

§ 2. Zadaniem Komisji jest:

 1. Szacowanie szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w dniu 29 czerwca 2017 roku.
 2. Sporządzenie protokołu z oględzin szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych po wichurze w dniu 29 czerwca 2017 roku w trybie art. 67 i 85 KPA, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. 1. Komisja dokonuje oceny szkód i strat na podstawie zgłoszeń właścicieli budynków oraz wizji w terenie.

 1. Praca Komisji jest nieodpłatna.
 2. Prace Komisji szacującej szkody rozpoczną się 4 lipca 2017 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

 • 186/17 (PDF, 181,68 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 186/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych podczas wichury w dniu 29 czerwca 2017 roku (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-07-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-07-05