189/17

Zarządzenie Nr 189/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

     Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Udzielam pełnomocnictwa Pani Katarzynie Warszyckiej - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku do dokonywania wszelkich czynności z zakresu zwykłego zarządu, związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku, w tym zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu Gminy Mielnik.

2. Zakres niniejszego pełnomocnictwa obejmuje pełnomocnictwo procesowe, upoważniające do składania oświadczeń woli i reprezentowania Gminy Mielnik przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami egzekucyjnymi w sprawach związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 2. Pełnomocnictwo nie obejmuje udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 3. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 03 lipca 2017 roku.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 189/17 (PDF, 98,98 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 189/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-07-11