212/17

Zarządzenie Nr 212/17
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Remont nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 5786, 5218, 5787/3, 5928, 6324, ,6241/2, obręb Mielnik„

     Na podstawie par. 6 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 31/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 75/16 z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą:"Remont nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 5786, 5218, 5787/3, 5928, 6324,  6241/2, obręb Mielnik", w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz- przewodniczący
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz
3) Marta Patrycja Koroluk - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §6 ust. 4 oraz §10 - 11 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 212/17 (PDF, 100,03 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 212/17 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Remont nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 5786, 5218, 5787/3, 5928, 6324, ,6241/2, obręb Mielnik"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-11-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-11-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-11-16