230/18

Zarządzenie Nr 230/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Mielnik

     Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do przyjętego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Mielnik i otrzymuje on brzmienie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 230/18 (PDF, 177,29 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 230/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-02-02