254/18

Zarządzenie Nr 254/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

     Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/168/17 z dnia 29 grudnia 2017r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 20.267.017zł, z tego:
- bieżące w wysokości 18.230.682zł
- majątkowe w wysokości 2.036.335zł

Wydatki ogółem 28.493.302zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.071.103zł
- majątkowe w wysokości 12.422.199zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 8.226.285zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 254/18 (PDF, 350,54 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 254/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-04-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-04-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-04-24