256/18

Zarządzenie Nr 256/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

     Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2232; Dz. U. z 2018r. poz. 130), art. 35 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 50; Dz. U. z 2018r. poz. 650), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/246/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz Uchwałą Nr XXVII/171/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2017r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową nr 143/2 o powierzchni 0,0319 ha położoną w obrębie gruntów wsi Niemirów gm. Mielnik, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Nieruchomość przeznaczam do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 144/3.

§ 2. Wykonanie zarzadzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 256/18 (PDF, 181,85 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 256/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-05-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-05-08