297/18

Zarządzenie Nr 297/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

     Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/168/17 z dnia 29 grudnia 2017r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 21.423.106zł, z tego:
- bieżące w wysokości 18.676.365zł
- majątkowe w wysokości 2.746.741zł

Wydatki ogółem 30.477.260zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.916.806zł
- majątkowe w wysokości 13.560.454zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 9.054.154zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załączniki do treści

  • 297/18 (PDF, 354,07 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 297/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-21