3/18

Zarządzenie Nr 3/18
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018r. poz. 395, zm. poz. 398, poz. 650,  poz. 1629, poz. 2212) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję w składzie:

  1. Joanna Bajena- przewodnicząca,
  2. Iwona Tiwończuk- członek,
  3. Mirosław Kadej- członek.

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi wójtowi gminy w terminie do 10 stycznia 2019 roku

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 3/18 (PDF, 98,87 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2018-12-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-12-12