10/19

Zarządzenie Nr 10/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) w związku z art 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) i Uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011r. Nr 32 poz. 447) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 284/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 października 2018r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w Gminie Mielnik wprowadza się następującą zmianę:

  1. W § 1 pkt. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
    „6. Katarzyna Miniuk - kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 10/19 (PDF, 100,07 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-01-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-17