12/19

Zarządzenie Nr 12/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) w związku z § 3 ust. 3 Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 66, poz. 768) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 r.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Określa się ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi ogółem 130.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 12/19 (PDF, 297,87 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-01-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-23