13/19

Zarządzenie Nr 13/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) w związku z uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 66, poz. 768) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Emilia Śnieżko - przewodniczący komisji,
2) Małgorzata Radziszewska - członek komisji,
3) Karol Dobrzaniecki - członek komisji.

2. Celem komisji konkursowej jest wykonanie zadań określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2.

§ 2. Ustalam regulamin komisji konkursowej ds. oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 13/19 (PDF, 187,91 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-01-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-23