14/19

Zarządzenie Nr 14/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i  rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik

Działając na podstawie § 8 ust.2 statutów sołectw, uchwalonych uchwałą Nr XXI/146/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik otrzymuję nowe brzmienie w zakresie terminów zebrań wiejskich w następujących sołectwach:

  1. Sołectwo SUTNO - termin zebrania: 7 lutego 2019 roku, miejsce i godzina: świetlica wiejska, I termin 16:45 , II termin 17:00.
  2. Sołectwo MIELNIK - termin zebrania: 10 lutego 2019 roku, miejsce i godzina: GOKSiR I termin 16:45,  II termin 17:00.
  3. Sołectwo MOSZCZONA KRÓLEWSKA - termin zebrania: 14 lutego 2019 roku, miejsce i godzina: świetlica wiejska I termin 16:45, II termin 17:00

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 14/19 (PDF, 100,15 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-02-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-02-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-02-06