15/19

Zarządzenie Nr 15/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) w związku z § 3 ust. 3 Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011r. Nr 66, poz. 768) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu z protokołem prac Komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku do realizacji zostaje wybrana oferta stowarzyszenia Mielnicki Klub Sportowy "MIELNIK" z udzieleniem dotacji w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) na realizację zadania "Organizacja procesu szkolenia dla dzeci, młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na terenie gminy i województwa w ramach upowszechniania piłki nożnej".

2. Oferta złożona przez Mielnicki Klub Sportowy "MIELNIK" jest jedyną ofertą złożoną w konkursie. Oferta spełniła kryteria formalne ogłoszonego konkursu, uzyskała akceptację Komisji konkursowej oraz Wójta Gminy Mielnik.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielnik oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 15/19 (PDF, 103,57 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-02-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-02-11