16/19

Zarządzenie Nr 16/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą „Usługa opracowania dokumentacji projektowych budowy linii energetycznych oświetlenia ulicznego oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Mielnik”

Na podstawie par. 6 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 31/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 75/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Mielnik nr 221/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą "Usługa opracowania dokumentacji projektowych budowy linii energetycznych oświetlenia ulicznego oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Mielnik” w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Małgorzata Radziszewska - członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §6 ust. 4 oraz § 10 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 16/19 (PDF, 99,91 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą „Usługa opracowania dokumentacji projektowych budowy linii energetycznych oświetlenia ulicznego oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Mielnik”

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-02-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-02-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-02-18