17/19

Zarządzenie Nr 17/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Mielnik

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Mielnik, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 17/19 (PDF, 180,13 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-02-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-02-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-02-18