21/19

Zarządzenie Nr 21/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i  plakatów wszystkich komitetów wyborczych w  wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 754, z późm. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019r. poz. 365) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zapewniam na terenie Gminy Mielnik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie: urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów wyborczych komitetów wyborczych, na tablicach informacyjnych Gminy rozmieszczonych w miejscowościach na terenie gminy.

2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 2. Zakazuję umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych na wiatach przystankowych na terenie gminy Mielnik.

§ 3. Plakaty i hasła nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt zobowiązanych.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Mielnik, a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 21/19 (PDF, 99,63 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-08