22/19

Zarządzenie Nr 22/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 193/17 w sprawie powołania Komisji d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) w związku z Uchwałą Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020, zm. Uchwałą Nr XIII/83/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 marca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020, Uchwałą Nr XIX/107/16 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020 i Uchwałą Nr XXX/198/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 193/17 sprawie powołania Komisji d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020 wprowadza się następującą zmianę:

1. Paragraf 1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Alicja Sawczuk - członek Komisji - Wiceprzewodniczący Rady Gminy”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 22/19 (PDF, 100,64 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 193/17 w sprawie powołania Komisji d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-12