23/19

Zarządzenie Nr 23/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1401 z późn. zm.) oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 131/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Z-ca Szefa Zespołu- Zastępca Wójta Gminy Mielnik”;

2) w § 1 ust. 1. dodaje się pkt. 12 o brzmieniu:

„12) Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich- Sekretarz Gminy”.

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapoznania składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z  treścią zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 23/19 (PDF, 98,17 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-19