24/19

Zarządzenie Nr 24/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary i Homoty

Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się na stanie świetlicy wiejskiej w  miejscowości Tokary i Homoty.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

  1. Karol Dobrzaniecki- Przewodniczący,
  2. Anna Terebun-Borkowska - Członek,
  3. Joanna Bajena - Członek,
  4. Iwona Tiwończuk - Członek.

§ 3. 1. Komisja przeprowadzi inwentaryzację:

1) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary w dniu 22 marca 2019 roku;
2) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Homoty w dniu 28 marca 2019 roku.

2. Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego oraz przyjmującego mienie.

§ 4. Księgowość Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 15 kwietnia 2019 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 24/19 (PDF, 97,76 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary i Homoty

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-19