25/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.2697

Zarządzenie Nr 25/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 561, zm. z 2019r. poz. 2500) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 21.668.413zł - wykonanie: 21.248.851,01zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 30.022.567zł - wykonanie: 28.455.691,06zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5) Część opisową stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie o których mowa w § 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 25/19 (PDF, 767,05 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-05-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-27