27/19

Zarządzenie Nr 27/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, zm. poz. 2348, z 2019 r. poz.270), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość gruntową z zasobu Gminy Mielnik.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 27/19 (PDF, 163,51 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w drodze przetargu nieograniczonego (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-27