29/19

Zarządzenie Nr 29/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/22/19 z dnia  21 stycznia 2019r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 18.167.944zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.955.524zł
- majątkowe w wysokości 212.420zł

Wydatki ogółem 19.344.629zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.916.562zł
- majątkowe w wysokości 2.428.067zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.176.685zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 29/19 (PDF, 313,01 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-29