30/19

Zarządzenie Nr 30/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Mielnik stosowanej przy obrocie wartościami pieniężnymi w związku z poborem opłat na promach rzecznych ,,Ziemia Mielnicka” w Mielniku i ,,Niemirów” w Niemirowie

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. Nr 351), art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Mielnik instrukcję kasową przy obrocie wartościami pieniężnymi w związku z poborem opłat na promach rzecznych ,,Ziemia Mielnicka” w Mielniku i ,,Niemirów” w Niemirowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 kwietnia 2019r.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 30/19 (PDF, 182,8 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Mielnik stosowanej przy obrocie wartościami pieniężnymi w związku z poborem opłat na promach rzecznych ,,Ziemia Mielnicka” w Mielniku i ,,Niemirów” w Niemirowie (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-29