31/19

Zarządzenie Nr 31/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug Mielnik-Zabuże  oraz  Niemirów-Gnojno

Na podstawie art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827, zm. z 2018 r. poz. 1494 i poz. 1693) oraz Uchwały Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz Porozumień Międzygminnych Nr:  OSO.031.4.2019 z Gminą Sarnaki z dnia 28 marca 2019 r. i OSO.031.5.2019 z Gminą Konstantynów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania i eksploatacji promów; zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłaty za jednorazowy przewóz promem:

- osób,
- pojazdów (rower, motocykl i motorower, ciągnik rolniczy, pozostałe pojazdy samochodowe i quady).

§ 2. 1. Ustala się opłaty w wysokości:

- od osoby - 2 zł,
- od roweru, motoroweru, motocykla - 2 zł,
- od ciągnika rolniczego z przyczepą, quada - 3 zł,
- od pojazdów samochodowych do 6,0 t (z przyczepką) - 7 zł.

2. Nie pobiera się opłaty od kierowcy przewożonego pojazdu.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową w  wysokości:

- od osoby - 30 zł,
- od roweru, motoroweru, motocykla - 30 zł,
- od ciągnika rolniczego z przyczepą, quada - 45 zł,
- od pojazdów samochodowych do 6,0 t (z przyczepką) - 100 zł.

2. Nie pobiera się opłaty abonamentowej od kierowcy przewożonego pojazdu.

§ 4. Upoważnionym do poboru opłat jest przewoźnik dokonujący przewozu.

§ 5. Szczegółowy sposób rozliczania się z  pobranych opłat określi odrębny dokument.

§ 6. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2019 roku.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 31/19 (PDF, 100,27 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug Mielnik-Zabuże oraz Niemirów-Gnojno

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-03-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-29