33/19

Zarządzenie Nr 33/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 29/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się § 1 Zarządzenia Nr 29/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 r. w części dotyczącej zmniejszenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o kwotę 48.988zł.

§ 2. Uchyla się § 2 Zarządzenia Nr 29/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 r. w części dotyczącej zmniejszenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 o kwotę 48.988zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 33/19 (PDF, 98,11 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 29/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-04-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-17