35/19

Zarządzenie Nr 35/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 506), art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2017 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, poz. 1349) oraz § 6 ust. 1 i 3 uchwały Nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mielnik w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

  1. Pana Karola DOBRZANIECKIEGO - OKW Nr 1 w Wilanowie,
  2. Panią Barbarę Marzenę WARSZYCKĄ - OKW Nr 2 w Mielniku,
  3. Panią Ewę KLIMASZEWSKĄ - OKW Nr 3 w Moszczonie Królewskiej.

2. Zadania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określa załacznik nr 2 uchwały Nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

§ 2. 1. Ustanawiam Pana Artura JAWORSKIEGO koordynatorem gminnym na terenie Gminy Mielnik w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r..

2. Zadania koordynatora gminnego określa załącznik nr 3 do uchwały Nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r..

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 35/19 (PDF, 103,21 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-04-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-24