37/19

Zarządzenie Nr 37/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2018r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693,  poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Mielnik za 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu,
- informacja dodatkowa.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 37/19 (PDF, 851,4 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2018r. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-04-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-26