52/19

Zarządzenie Nr 52/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 52/19 (PDF, 893,05 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-08-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-22