54/19

Zarządzenie Nr 54/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571), art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i poz. 1504) oraz § 6 ust. 1 i 3 uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mielnik w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

  1. Pana Karola DOBRZANIECKIEGO - OKW Nr 1 w Wilanowie,
  2. Panią Wiolettę Magdalenę KADEJ - OKW Nr 2 w Mielniku,
  3. Panią Ewę KLIMASZEWSKĄ - OKW Nr 3 w Moszczonie Królewskiej.

2. Zadania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 2 uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

§ 2. 1. Ustanawiam Pana Artura JAWORSKIEGO koordynatorem gminnym ds. informatyki na terenie Gminy Mielnik w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

2. Zadania koordynatora gminnego określa załącznik nr 3 do uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 54/19 (PDF, 103,28 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-08-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-26