55/19

Zarządzenie Nr 55/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko  grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" w 2019 r.

Na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, poz. 1394, poz. 1590) oraz Uchwały Nr IX/63/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2019 pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" na 2019 rok zarządzam co następuje:

§ 1. Unieważnia się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na rok 2019 pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" na 2019 rok ze względu na brak ofert złożonych w terminie.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielnik;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 55/19 (PDF, 99,68 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 września 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" w 2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-09-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-09-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-09-11